فرش ماشینی نگین مشهد هلال 1200 برجسته طرح 9516 زمینه سرمه‌ای

فرش ماشینی نگین مشهد هلال 1200 برجسته طرح 9516 زمینه سرمه‌ای
فرش ماشینی نگین مشهد هلال 1200 برجسته طرح 9516 زمینه سرمه‌ای

فرش ماشینی نگین مشهد هلال 1200 برجسته طرح 9516 زمینه سرمه‌ای

وضعیت: موجود در انبار
شروع قیمت از: 1,600,000 تومان
دسته بندی:
عنوان تامین کننده توضیح قیمت
اندازه فرش : 4*3 (12 متری)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
19,200,000 تومان
اندازه فرش : 3/5*2/5 (9متری)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
15,200,000 تومان
اندازه فرش : 3*2 (6متری)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
9,600,000 تومان
اندازه فرش : 3*1 (کناره)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
4,800,000 تومان
اندازه فرش : 2*1 (کناره)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
3,200,000 تومان
اندازه فرش : 1*1 (قالیچه گرد)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
1,600,000 تومان
اندازه فرش : 1/5*1/5 (قالیچه گرد)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
3,600,000 تومان
اندازه فرش : 4*1 (کناره)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
6,400,000 تومان
اندازه فرش : 1/5*1 (قالیچه)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
2,400,000 تومان

نظر شما چیست؟