فرش ماشینی خاطره کویر کاشان 1200 طرح هلن زمینه کرم صدفی

فرش ماشینی خاطره کویر کاشان 1200 طرح هلن زمینه کرم صدفی
فرش ماشینی خاطره کویر کاشان 1200 طرح هلن زمینه کرم صدفی

فرش ماشینی خاطره کویر کاشان 1200 طرح هلن زمینه کرم صدفی

وضعیت: موجود در انبار
شروع قیمت از: 2,250,000 تومان
دسته بندی:
عنوان تامین کننده توضیح قیمت
اندازه فرش : 4*3 (12 متری)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
20,000,000 تومان
اندازه فرش : 3/5*2/5(9 متری)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
15,800,000 تومان
اندازه فرش : 3*2 (6متری)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
10,000,000 تومان
اندازه فرش : 2/25*1/5 (4متری)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
5,625,000 تومان
اندازه فرش : 4*1 (کناره)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
6,666,700 تومان
اندازه فرش : 1/5*1/5 (قالیچه گرد)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
3,750,000 تومان
اندازه فرش : 1/5*1 (قالیچه)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال از 1 روز کاری دیگر
2,250,000 تومان

نظر شما چیست؟