فرش ماشینی خاطره کویر کاشان 1200 طرح نائین زمینه کرم صدفی

فرش ماشینی خاطره کویر کاشان 1200 طرح نائین زمینه کرم صدفی
فرش ماشینی خاطره کویر کاشان 1200 طرح نائین زمینه کرم صدفی

فرش ماشینی خاطره کویر کاشان 1200 طرح نائین زمینه کرم صدفی

وضعیت: موجود
شروع قیمت از: 3,333,400 تومان
دسته بندی:
عنوان تامین کننده توضیح قیمت
اندازه فرش : 3*2 (6متری)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال / ارائه از 1 روز کاری دیگر
10,000,000 تومان
اندازه فرش : 2*1 (2متری)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال / ارائه از 1 روز کاری دیگر
3,333,400 تومان
اندازه فرش : 4*3 (12متری)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال / ارائه از 30 روز کاری دیگر
20,000,000 تومان
اندازه فرش : 3/5*2/5 (9متری)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال / ارائه از 30 روز کاری دیگر
15,800,000 تومان
اندازه فرش : 1/5*1/5 (گرد)
هایپر فرش و مبل خانه ایرانی ارسال / ارائه از 1 روز کاری دیگر
3,750,000 تومان

نظر شما چیست؟